Sở Nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

08/06/2018

Sở Nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2018 như sau:

35 KH-1

35 KH-2 35 KH-3

35 KH-4 35 KH-5

35 KH-6 35 KH-7

Nguồn tin: w3.lamdong.gov.vn