Sở Nội vụ Ninh Bình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT

20/04/2017

Ngày 18/4/2017 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Tuyển dụng những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đúng số lượng, cơ cấu vị trí việc làm theo nhu cầu của các đơn vị.

2. Yêu cầu: Việc tuyển dụng phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo công bằng, công khai, chính xác, chất lượng và tuyển được người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. Đối tượng, điều kiện dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Đối tượng và điều kiện: Người có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo) được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có hộ khẩu đăng ký thường trú tại Ninh Bình hoặc đã đăng ký kết hôn với người đang sống, làm việc và có hộ khẩu đăng ký thường trú tại Ninh Bình trước ngày 01/01/2017 (trừ đối tượng thuộc diện tuyển đặc cách theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Ninh Bình);

b) Có đủ hồ sơ tuyển dụng (quy định ở mục IV dưới đây);

c) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

d) Có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đào tạo và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu từng chức danh thông báo ở điểm 2, mục II dưới đây. Ngành đào tạo ghi trong bằng tốt nghiệp và bảng điểm phải đồng nhất.Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể:

2.1. Biên chế được giao và số lượng viên chức hiện có:

Biên chế giao năm 2017 (theo Thông báo số 15/TB-SNV ngày 12/01/2017 của Sở Nội vụ) Sở GD&ĐT được giao 1991 viên chức sự nghiệp. Viên chức hiện có: 1936

– Viên chức Chưa sử dụng: 55; Viên chức sẽ nghỉ hưu đến hết 31/12/2017 là 17 người.

– Tổng số chỉ tiêu chưa sử dụng là 72, trong đó:

+ Môn Công nghệ thiếu: 16, đề nghị tuyển 05 người.

+ Nhân viên thiết bị thiếu: 25, đề nghị tuyển 08 người.

2.2. Chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể

S

TT

Chức danh, vị trí việc làm

Trình đchuyên môn

Loại hình đào tạo

Ngành đào tạo

Số lượng tuyển

Đơn vị sử dụng (đăng ký tuyển dụng)

1 Nhân viên Thiết bị

Đại học trở lên

Chính quy, Liên thông, Tại chức, Từ xa Công nghệ Thiết bị trường học

8

Mỗi đơn vị thiếu 1 chỉ tiêu là trường: THPT Nho Quan B, THPT Nho Quan C, THPT Gia Viễn A, THPT Hoa Lư A, THPT Ninh Bình – Bạc Liêu, THPT Kim Sơn C, THPT Bình Minh và THPT Yên Mô B.
2 Giáo viên dạy mônGiáo dục Công nghệ

Đại họctrở lên

Chính quy dài hạn 4 năm trở lên Sư phạm Giáo dục công nghệ

5

Mỗi đơn vị thiếu 1 chỉ tiêu là trường: THPT Nho Quan C, THPT Gia Viễn A, THPT Gia Viễn B, THPT Tạ Uyên và THPT Kim Sơn A.
Tổng

13

Người dự tuyển ngoài yêu cầu trình độ đào tạo về chuyên môn như trên phải có:

– Trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dánh cho Việt Nam hoặc trình độ B (theo chương trình A, B,C ngoại ngữ thực hành) hoặc tương đương của một trong 5 ngôn ngữ là Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung.

– Trình độ Tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghê thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có trình độ A về Tin học (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ GD&ĐT).

Các yêu cầu khác quy định bổ sung ở các mục dưới đây.

III. Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng xét tuyển

1. Nguyên tắc xét tuyển

– Xét tuyển trước đối tượng thuộc diện được xét tuyển đặc cách (theo quy định tại Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình), xét tuyển diện đặc cách xong nếu còn chỉ tiêu mới tổ chức xét tuyển đến đối tượng còn lại.

– Chọn từ người có trình độ cao đến người có trình độ thấp hơn (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học)

– Đối với nhân viên cùng trình độ sẽ tuyển trước người có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin. Trường hợp cùng có bằng tốt nghiệp tin học (không phân biệt trung cấp, cao đẳng hay đại học) thì căn cứ nguyên tắc chọn người có điểm xét tuyển (ngành Thiết bị) cao hơn. Nếu vẫn trùng nhau thì chọn người có điểm thực hành cao hơn, nếu còn trùng thì chọn người trình độ Tin học cao hơn. Nếu còn trùng thì vận dụng chế độ ưu tiên trong điểm 2 của mục III dưới đây.

Trong cùng đối tượng (cùng trình độ, cùng hệ đào tạo) chọn người có điểm xét tuyển từ cao đến thấp, đến hết chỉ tiêu của từng vị trí việc làm.

2. Căn cứ và cách xét tuyển

2.1. Đối tượng thuộc diện được xét tuyển đặc cách

Nếu có nhiều người cùng trình độ thì tuyển dụng người học ở nước ngoài trước; nếu cùng trình độ cùng học ở nước ngoài hoặc cùng học trong nước thì xét theo độ dốc điểm trung bình học tập toàn khóa của giai đoạn học đại học. Trường hợp đào tạo ở nước ngoài mà kết quả học tập không đánh giá bằng điểm, chỉ đánh giá bằng nhận xét (Xuất sắc, Tốt, Khá..) và trường hợp điểm trung bình học tập toàn khóa của giai đoạn học đại học bằng nhau thì Hội đồng xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định.

2.2. Đối tượng đại trà (đủ điều kiện xét tuyển) căn cứ để xét là:

a) Điều kiện đủ để dự xét tuyển: Ngoài những điều kiện, tiêu chuẩn đã quy định ở trên, người có đủ điểm học tập, điểm tốt nghiệp (hoặc điểm luận văn) và điểm thực hành theo quy định, mỗi loại phải đạt từ 50 điểm trở lên với thang điểm 100 sẽ được dự xét tuyển.

b) Điểm xét tuyển.

Điểm xét tuyển = Điểm học tập + Điểm tốt nghiệp + Điểm thực hành x 2.

Trong đó:

Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học (ghi bằng điểm số trong bảng điểm, không lấy điểm trong bảng điểm đi kèm Chứng chỉ) trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

Ghi chú :

Đối tượng dự tuyển làm nhân viên, nếu tốt nghiệp đại học, loại hình đào tạo liên thông (từ trung cấp lên đại học) hoặc đại học văn bằng 2: điểm học tập phải bằng trung bình cộng điểm học tập các môn học ở các quá trình đào tạo; điểm tốt nghiệp được tính bằng trung bình cộng điểm các môn thi tốt nghiệp ở các quá trình đào tạo.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Quy định về bài Thực hành: Người dự xét tuyển đại trà phải làm một bài thi viết trên giấy thể hiện sự hiểu biết, nghiệp vụ chuyên môn cơ bản của vị trí, chức danh sẽ đảm nhận, nếu trúng tuyển.

– Thời gian làm bài thực hành: 120 phút.

– Kết cấu nội dung bài thực hành gồm 2 phần, tổng 100 điểm, cụ thể:

+ Phần hiểu biết chung về viên chức, về giáo dục (về nhà trường, giáo viên, nhân viên, học sinh): 40 điểm

+ Phần nghiệp vụ và xử lý tình huống nghiệp vụ: 60 điểm, cụ thể:

Với chức danh giáo viên, yêu cầu hiểu biết về thiết kế bài giảng (Nội dung giáo án của một tiết lên lớp); tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy, hệ thống sổ sách của giáo viên, của nhà trường, Quy chế đánh giá xếp loại học sinh; xử lý tình huống sư phạm trong và ngoài giờ lên lớp với các đối tượng có liên quan.

Với nhân viên, yêu cầu hiểu biết về nhiệm vụ, tiêu chuẩn cần có của nhân viên; Quy trình xử lý một công việc, như xây dựng Kế hoạch, tiếp nhận, sắp xếp, bảo quản, thống kê (kiểm kê) báo cáo thiết bị, tài sản được quản lý. Xử lý tình huống thuộc lĩnh vực phụ trách.

Lưu ý: Nội dung bài thi thực hành có trong Tài liệu ôn thi (phát hành kèm mẫu hồ sơ dự tuyển)

c) Chế độ ưu tiên: Chỉ thực hiện trong trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì theo thứ tự ưu tiên sau để quyết định người trúng tuyển:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Hội đồng xem xét quyết định.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển làm 1 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ như sau:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV).

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND cấp xã, nơi đăng ký hộ khẩu, trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản phô tô Bằng tốt nghiệp, bảng điểm ghi kết quả học tập của tất cả các môn học trong toàn khóa học, điểm tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo (Ngoại ngữ, Tin học), chứng chỉ hành nghề (kèm bảng điểm ghi điểm các học phần đã học) do nơi đào tạo cấp liên quan đến vị trí, chức danh cần tuyển. Đối với trường hợp đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Bảng điểm phải có đủ điểm học tập các môn học trong khóa học và được nơi đào tạo quy đổi về thang điểm 10.

– Bản phô tô sổ hộ khẩu có đăng ký tên người dự tuyển hoặc Giấy đăng ký hết hôn kèm sổ đăng ký hộ khẩu của chồng (vợ).

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do trung tâm Y tế hoặc bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển và theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế.

– Giấy khai sinh (bản sao).

– Bản phô tô giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– 2 ảnh cỡ 4×6 để làm thẻ dự thi, 2 bì thư có dán tem và ghi họ tên, địa chỉ người nhận.

Để đảm bảo tính xác thực, những bản phô tô (không cần công chứng) trong hồ sơ phải có chữ ký, họ và tên của người dự tuyển.

Riêng đối tượng thuộc diện xét tuyển đặc cách trong hồ sơ phải nộp thêmPhiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp và bản cam kết công tác lâu dài (ít nhất là 5 năm) tại Ninh Bình. Mỗi đối tượng nộp 3 bộ hồ sơ như nhau.

Sau khi giao nộp đủ hồ sơ, người nộp hồ sơ nhận giấy biên nhận đã nộp hồ sơ, sau đó nộp lệ phí xét tuyển (nộp tiền và nhận biên lai nộp lệ phí).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Ninh Bình.

V. Các bước tổ chức xét tuyển

Bước 1. Xây dựng Kế hoạch, gửi Kế hoạch xét tuyển dụng về Sở Nội vụ thẩm định.

Bước 2. Từ ngày 20/4/2017: Thông báo Kế hoạch tuyển dụng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và trang web: http://Ninhbinh.edu.vn. Thành lập Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển (Ban Thư ký, Ban ra đề, Ban chấm thi…).

Từ ngày 10/5/2017 phát hành mẫu hồ sơ xét tuyển (15.000 đ/bộ), thông báo và phát hành tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra thực hành;

Bước 3. Từ ngày 19/5/2017 đến 17 giờ ngày 25/5/2017 tổ chức nhận hồ sơ của đối tượng thuộc diện đặc cách . Khi nộp hồ sơ, các đối tượng cần xuất trình bản chính để người nhận hồ sơ đối chiếu với các bản phô tô có trong hồ sơ.

Bước 4. Từ ngày 29/5/2017 đến 17 giờ ngày 09/6/2017: Thông báo các chỉ tiêu còn lại, (sau khi thu nhận hồ sơ của các đối tượng diện tuyển đặc cách) đồng thời thu nhận hồ sơ của đối tượng dự tuyển các chỉ tiêu cần tuyển còn lại.Thẩm định và trình hồ sơ tuyển đặc cách với các cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Quá trình thu nhận hồ sơ thực hiện liên tục trong giờ hành chính của thời gian nêu trên, (nghỉ thứ bảy, chủ nhật).

Bước 5. Từ ngày 12/6/2017 đến 17 giờ ngày 15/6/2017: Tổ thư ký tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, những khó khăn, vướng mắc để Hội đồng xem xét giải quyết.

Bước 6. Ngày 16/6/2017 đến ngày 22/6/2017: Tổng hợp điểm học tập, điểm tốt nghiệp. Ban ra đề thực hành làm việc.

Bước 7: Ngày 23/6/2017: Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển tại Sở GD&ĐT Ninh Bình.

Bước 8. Tổ chức làm bài thi thực hành tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Bình.

– Ngày 10/7/2017 (8 giờ 00’) tập trung thí sinh để quán triệt nội quy, quy chế thi thực hành, phát thẻ dự thi, đối chiếu danh sách thí sinh, nhận số báo danh, phòng thi .

– Ngày 11/7/2017: (7 giờ 00’) Khai mạc và tổ chức thi theo quy chế.

Bước 9. Ngày 12/7/2017 đến 19/7/2017: Ban chấm thi làm việc theo quy chế.

Bước 10. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2017: tổng hợp và lập danh sách kết quả xét tuyển, sắp xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao đến thấp của từng ngành chuyên môn.

Bước 11. Ngày 27/7/2017: Họp Hội đồng xét tuyển để xác định danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển.

Bước 12. Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 11/8/2017 Hội đồng niêm yết danh sách kết quả tuyển dụng. Người dự kiến trúng tuyển đối chiếu bản chính với các bản phô tô trong hồ sơ đã nộp. Hội đồng nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có về cách tính, kết quả điểm xét tuyển và điểm bài thi).

Lưu ý: Trong thời gian quy định trên, những người trúng tuyển mà không đến đối chiếu bản chính với bản phô tô các giấy tờ trong hồ sơ, Hội đồng sẽ loại khỏi danh sách đề nghị tuyển dụng.

Bước 13. Từ ngày 14 đến hết ngày 17 tháng 8 năm 2017: Hội đồng báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT và trình Sở Nội vụ xem xét phê duyệt kết quả xét tuyển.

Bước 14: Căn cứ Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ, nguyện vọng của người dự tuyển và danh sách người trúng tuyển, Sở GD&ĐT sẽ ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công nơi công tác cho người trúng tuyển.

Sở GD&ĐT sẽ thông báo công khai kết quả xét tuyển tại Sở GD&ĐT và thông báo cho người trúng tuyển đến nhận quyết định tuyển dụng bằng điện thoại.

VII. Lệ phí xét tuyển.

Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, mức thu 500.000 đ/người (Năm trăm ngàn đồng / người).

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc xin liên hệ với số điện thoại 0303.872.338 hoặc 0915038003 để được giải đáp hoặc xem xét giải quyết./.

Nguồn tin: ninhbinh.edu.vn