Sở Nội Vụ Thái Nguyên tuyển hợp đồng lao động

10/05/2013

Căn cứ Hướng dẫn số 1426/HD-UBND ngày 26/7/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết 04-NQ/Tu ngày 22/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII về công tác cán bộ giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 2020 trong các cơ quan thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên.

 

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết 04-NQ/TU như sau: (tệp thông báo đính kèm)

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

3 Responses to “Sở Nội Vụ Thái Nguyên tuyển hợp đồng lao động”

  1. Comment made by hoàng thị huệ on Nov 24th 2013 at 1:07 pm:

    da het han chua vay?

  2. Comment made by Dương Thị Thêu on Aug 28th 2014 at 8:53 am:

    Tôi tốt nghiệp THCN chuyên ngành Hành chính văn thư năm 2007 và năm 2011 được tuyển dụng vào làm nhân viên văn thư trường Mầm non Tân Đức huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, tôi được xếp hệ số lương bậc 1 là 1,35 mã số 01.008 như vậy có đúng hay không? trong khi đó người bạn học cùng tôi làm tại trường THCS huyện Thanh Trì – Hà Nội được xếp với hệ số lương là 1,86. Tôi thấy rất bất cập trong việc xếp hệ số lương ngạch bậc của tôi. Tôi cũng phải đi học bằng thời gian như tất cả mọi người tại sao lại được xếp hệ số lương thấp như vậy? Nếu tôi tiếp tục học liên thông lên Đại học thì cũng không được chuyển ngạch sang Đại học? Tôi thiết nghĩ nếu như vậy thì tôi không đi học Đại học làm gì? Đi học về không được hưởng theo đúng bằng cấp, thật sự tôi rất yêu nghề và tâm huyết với nghề nhưng ngày công đi làm của tôi chỉ được hơn 40 nghìn/ngày, với mức thu nhập như vậy có đảm bảo cho sinh hoạt của bản thân tôi hay không? chưa nói đến việc tôi phải nuôi con nhỏ nữa?

  3. Comment made by Hoang Thi Thuan on Dec 18th 2014 at 3:29 pm:

    Toi tot nghiep TCCN chuyen nganh quan ly dat dai nam 2006, nam 2011 toi duoc ky hop dong lao dong voi UBND xa Phu Ly, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguyen. Thuoc loai hop dong cho thi tuyen cong chuc xa theo Nghi dinh 92/2009/ND-CP, toi duoc huong 85% he so 1,86 cua muc luong toi thieu, duoc tham gia BHXH, BHYT ke tu ngay 01/8/2011 va du thi tuyen cong chuc cap xa khi tinh to chuc thi theo quy dinh hien hanh. Den ngay 01/5/2014 toi duoc dieu chinh muc luong tu dang huong 85% cua he so 1,86 len huong 1,86 cua muc luong co so. Vay xin hoi toi co duoc nang luong theo quy dinh hay khong?

Leave a Reply

Your email address will not be published.