Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức

16/05/2018

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển

– Số lượng cần tuyển: 01 người.

– Vị trí cần tuyển: Trưởng phòng Công chức, Viên chức thuộc Sở Nội vụ.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/06/2018.

– Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre, Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB-1035-1

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguồn tin: www.snv.bentre.gov.vn