Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2017

21/06/2017

Căn cứ Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017;
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐ ngày 20/06/2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2017. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2017, như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
– Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Số lượng viên chức cần tuyển
Số lượng viên chức có thể xét tuyển là 819 chỉ tiêu, bao gồm:
– Sự nghiệp Y tế: 698 chỉ tiêu, trong đó có 308 chỉ tiêu có trình độ đại học, 173 chỉ tiêu có trình độ cao đẳng, 217 chỉ tiêu có trình độ trung cấp.
– Sự nghiệp khác: 121 chỉ tiêu, trong đó có 93 chỉ tiêu có trình độ đại học, 12 chỉ tiêu có trình độ cao đẳng, 16 chỉ tiêu có trình độ trung cấp.
(Danh sách cụ thể đuợc niêm yết tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ, Khu Hành chính tập trung, Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương)
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).
– Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 3cm x 4cm (đóng dấu giáp lai), có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác, nếu là người đang hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị (theo mẫu).
– Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (phải mang bản sao và bản chính kèm theo để đối chiếu khi nộp hồ sơ). Kết quả học tập thể hiện điểm số trung bình toàn khóa học và điểm tốt nghiệp (do trường đào tạo cấp hoặc xác nhận). Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan thẩm quyền chứng thực;
– Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong vòng 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao giấy khai sinh; hộ khẩu thường trú (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có).
– Hai phong bì có dán tem và địa chỉ liên hệ.
– Đối với các trường hợp hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội phải kèm theo tất cả Bản hợp đồng ký với đơn vị, bản sao Công văn thỏa thuận hợp đồng của Sở Nội vụ, cơ quan chủ quản (nếu có) và bản sao Sổ bảo hiểm xã hội, kèm bản nhận xét của đơn vị về kết quả thực hiện công việc trong thời gian hợp đồng.
* Không nhận những hồ sơ sau đây
– Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
– Hồ sơ nộp trễ hạn hoặc không đúng qui định.
– Mỗi cá nhân chỉ được nộp 01 hồ sơ dự tuyển.

4. Các tiêu chí làm cơ sở xét tuyển
4.1. Nội dung xét tuyển
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
– Ưu tiên những trường hợp đã qua xem xét, đánh giá sự phù hợp của ứng viên với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
4.2. Cách tính điểm
– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
– Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và cơ sở đào tạo nước ngoài phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp và ưu tiên những trường hợp đã qua xem xét, đánh giá sự phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
4.3. Cách xác định người trúng tuyển
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Các trường hợp yêu cầu do đặc thù địa phương:
– Đối với các vị trí việc làm ngành y tế yêu cầu chuyên môn: y sĩ, dược sỹ, hộ sinh, điều dưỡng ưu tiên xét tuyển các trường hợp có quê quán, hộ khẩu Bình Dương (trước ngày 30/06/2016) và tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
– Đối với các vị trí việc làm đòi hỏi trình độ Bác sỹ Đa khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ưu tiên tuyển dụng đối với các trường hợp tốt nghiệp chính quy các Trường Đại học Y: Hà Nội, Huế, TP.HCM, Cần Thơ, Phạm Ngọc Thạch.
5. Thời gian thực hiện
– Thông báo xét tuyển, phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển từ 21/6/2017 đến 18/7/2017 tại Bộ phận Một cửa Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương – tầng Trệt Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650.3828944.
– Dự kiến công bố kết quả tuyển dụng từ 17/8/2017. Các trường hợp trúng tuyển sẽ được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng và bắt đầu công tác từ 01/10/2017.
6. Hồ sơ và Lệ phí xét tuyển
Lệ phí mỗi bộ hồ sơ khi phát hành là 300.000 đồng, bao gồm cả lệ phí xét tuyển.
Trên đây là thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2017, Sở Nội vụ thông báo để người dự tuyển có nhu cầu đăng ký tham gia xét tuyển./.

Nguồn tin: sonoivu.binhduong.gov.vn