Sở Nội vụ Tỉnh Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017

14/03/2017

Sở Nội vụ Tỉnh Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017 như sau:

[slideshare id=74862260&doc=snivtnhbnhthunbsungchuynngnhtuyndngkthituyncngchcnm2017-170411042704&type=d]

Biểu điều chỉnh như sau: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

TB+tuyen+dung+bo+sung+0002

Nguồn tin: stc.binhthuan.gov.vn