Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2)

29/08/2017

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2) như sau:

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

Nguồn tin: snv.dongthap.gov.vn