Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

04/08/2018

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

8

9 10

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Kem theo QD 2170 - 2

Kem theo QD 2170 - 2

Nguồn tin: camranh.khanhhoa.gov.vn