Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2017

29/11/2017

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 23/11/2017 đến hết ngày 23/12/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1202-TB-SNV_20171123-1

1202-TB-SNV_20171123-2 1202-TB-SNV_20171123-3

1202-TB-SNV_20171123-4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

1202-TB-SNV_20171123-10 1202-TB-SNV_20171123-11 1202-TB-SNV_20171123-12 1202-TB-SNV_20171123-13 1202-TB-SNV_20171123-14 1202-TB-SNV_20171123-15 1202-TB-SNV_20171123-16 1202-TB-SNV_20171123-17 1202-TB-SNV_20171123-18 1202-TB-SNV_20171123-19 1202-TB-SNV_20171123-20

Nguồn tin: www.kiengiang.gov.vn