Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tuyển dụng công chức 2013

12/11/2013

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình thông báo một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2013 như sau:

1. Số lượng:

Tuyển 56 công chức vào làm việc ở 55 vị trí việc làm thuộc các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 13 công chức vào làm việc ở 12 vị trí việc làm thuộc Tỉnh đoàn Quảng Bình.

Tiêu chuẩn cụ thể, nội dung ôn tập có biểu Tổng hợp vị trí việc làm, tiêu chuẩn thi tuyển công chức năm 2013 và Danh mục tài liệu thi công chức năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, niêm yết công khai tại Sở Nội vụ Quảng Bình, UBND các huyện, Tỉnh đoàn Quảng Bình và đăng tải trên Trang Thông tin Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: snv.quangbinh.gov.vn.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

3. Thời gian hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển và giới thiệu các tài liệu có liên quan để ôn tập và nghiên cứu bắt đầu từ ngày 12/11/2013 tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 25/11/2013 đến ngày 08/12/2013; buổi sáng từ 08h đến 11h; buổi chiều từ 13h30 đến 17h trong các ngày làm việc.

– Hồ sơ dự tuyển vào vị trí việc làm thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố nộp tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

– Hồ sơ dự tuyển vào vị trí việc làm thuộc Tỉnh đoàn Quảng Bình nộp tại Tỉnh đoàn Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Công chức – Viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: Số 4 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, số điện thoại: 0523.823.788) để được hướng dẫn cụ thể.

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.