Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

14/08/2017

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 Lưu trữ viên (hạng III), làm việc tại Trung tâm lưu trữ lịch sử, thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ – Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 8/9/2017 đến 17hoo ngày 19/9/2017.

*** Chi tiết kế hoạch như sau:

kehoachthituyenvienchuc2017-1

kehoachthituyenvienchuc2017-2 kehoachthituyenvienchuc2017-3

kehoachthituyenvienchuc2017-4 kehoachthituyenvienchuc2017-5

kehoachthituyenvienchuc2017-6 kehoachthituyenvienchuc2017-7 kehoachthituyenvienchuc2017-8

Nguồn tin: sonoivu.vinhphuc.gov.vn