Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

22/03/2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó:

– 03 viên chức Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III.

– 01 viên chức Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III.

– 02 viên chức Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III.

– 01 viên chức Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III.

– 03 viên chức ngạch Chuyên viên.

– 02 viên chức ngạch Kỹ sư hạng III.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 26/03/2018 đến 17h00 ngày 20/04/2018 (vào các ngày làm việc và trong giờ hành chính).

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

Thông báo tuyển viên chức

KHso20thituyenvienchuc2018-1 KHso20thituyenvienchuc2018-2 KHso20thituyenvienchuc2018-3

KHso20thituyenvienchuc2018-4 KHso20thituyenvienchuc2018-5 KHso20thituyenvienchuc2018-6

KHso20thituyenvienchuc2018-7

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

KHso20thituyenvienchuc2018-10

KHso20thituyenvienchuc2018-11 KHso20thituyenvienchuc2018-12 KHso20thituyenvienchuc2018-13 KHso20thituyenvienchuc2018-14

** Tài liệu đính kèm: 

– Hồ sơ thi tuyển 

– Cơ cấu thi tuyển

Nguồn tin: sonnptnt.vinhphuc.gov.vn