Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức

23/09/2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chứcCăn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Công văn số 2234/SNN-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2015;

Căn cứ Đề án số 149/ĐA-VPĐP ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre,

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thông báo tuyển dụng với các nội dung sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ

Điều kiện, tiêu chuẩn:

– Có năng lực làm việc, nhạy bén, chính xác; Trình độ từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán;

– Ngoại ngữ (Anh văn) trình độ A; Tin học trình độ A.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn đăng ký tuyển dụng viên chức do ứng viên tự viết (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT

ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Địa điểm: Tại Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thời gian: Từ ngày 18 tháng 9 năm 2015 đến ngày 07 tháng 10 năm 2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, số 26, đường 3/2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. SĐT: 0753 826 027.

Thông báo này được đăng trên Website Sở Nông nghiệp và PTNT: sonongnghiep.bentre.gov.vn mục Thông báo, tin tuyển dụng./.