Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019

11/09/2019

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:

1.Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu

2.Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo từng vị trí việc làm kèm theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT được đăng trên Báo Quảng Bình điện tử, Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và PTNT, trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ: snn.quangbinh.gov.vn).

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

4.1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Từ ngày 06/9/2019 đến 17 giờ ngày 06/10/2019.

4.2. Địa điểm:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT (Số 15 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

Để biết thêm chi tiết xem niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc liên hệ qua số điện thoại Phòng TCCB: 0232.3820.543.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn