Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018

27/12/2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

SNN-KH-1785-2018

Nguồn tin: xml12.quangtri.gov.vn