Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017

14/07/2017

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau:

1. Số lượng công chức tiếp nhận: 02 công chức, trong đó:

– Chi cục Thủy lợi: 01 chỉ tiêu.

– Chi cục Phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 12/7/2017 đến hết ngày 12/8/2017.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1366(1)

1366_001(1) 1366_002 (1)(1)

Nguồn tin: snntuyenquang.gov.vn