Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

14/03/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 như sau:

[slideshare id=74861789&doc=stinguynvmitrnginbintuyndngcngchcvinchcnm2017-170411041709]

Nguồn tin: Báo Điện Biên