Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017

27/12/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người, trong đó:

– Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường: 01 người, trình độ đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai.

– Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường: 01 người, trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành Thủy văn.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 19/01/2018.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1 12

Nguồn tin: tnmtdienbien.gov.vn