Sở Tài Nguyên và Môi trường Hải Phòng tuyển dụng viên chức

03/05/2017

Sở Tài Nguyên và Môi trường Hải Phòng tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2016 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu, trong đó:

– Kế toán: 01 chỉ tiêu.

– Văn thư, Lưu trữ, Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu.

– Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký giao dịch bảo đảm: 10 chỉ tiêu.

– Đăng ký thống kê kiểm kê đất đai: 01 chỉ tiêu.

– Tổng hợp, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí: 06 chỉ tiêu.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 30/5/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tài Nguyên và Môi trường Hải Phòng (Địa chỉ: số 275 đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.732432.

*** Chi tiết thông báo như sau:


Nguồn tin: sotnmt.haiphong.gov.vn