Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2017

22/08/2017

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1.    Chỉ tiêu tuyển dụng: 05, trong đó

–    Lĩnh vực Công nghệ thông tin: 03

–    Lĩnh vực Báo chí: 01

–    Lĩnh vực kế toán: 01

2.    Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3.    Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

–    Thời gian bán và nhận hồ sơ từ ngày 22/8/2017 đến 16 giờ ngày 20/9/2017

–    Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

–    Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 0258.3562444.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3

4 5

Nguồn tin: stttt.khanhhoa.gov.vn