Sở Tư pháp tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

07/08/2017

Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển đặc cách của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017, Sở Tư pháp Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với các nội dung sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

– Nhu cầu cần tuyển của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2017, gồm 15 viên chức.

– Số lượng, ngạch tuyển dụng và yêu cầu về trình độ chuyên môn, vị trí việc làm cần tuyển (đính kèm phụ lục mô tả chi tiết).

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng:

Người có kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày đăng ký dự tuyển);

– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành dự tuyển;

– Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và được quy định chi tiết tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ (Đính kèm);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:  

– Hồ sơ dự tuyển có túi hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ các thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ và nộp lại tại Văn phòng Sở Tư pháp An Giang, địa chỉ Số 269 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, An Giang. Số điện thoại: 02963.601.934.

– Thời gian nộp hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo này (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).

– Không nhận hồ sơ nộp thay, hồ sơ gửi qua bưu điện; không nhận hồ sơ nộp quá hạn. Hồ sơ nhận không trả lại.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM TRONG XÉT TUYỂN

1. Hình thức:  Xét tuyển đặc cách.

2. Nội dung

– Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách theo quy định;

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ hiểu biết chung, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN ĐẶC CÁCH

Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét duyệt người trúng tuyển theo chỉ tiêu từng ngạch, từng vị trí việc làm. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

d) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

e) Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Lệ phí xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VII. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

– Kết quả tuyển dụng được niêm yết công khai trên trang Web của Sở Tư pháp tỉnh An Giang và tại trụ sở Sở Tư pháp (Số 269 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, An Giang). Đồng thời, kết quả trúng tuyển gửi theo đường bưu điện cho từng người tham gia dự tuyển.

– Trong thời hạn chậm nhất 10 ngày người được tuyển dụng phải đến nhận nhiệm vụ, quá thời hạn trên, người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng./

*** Tài liệu đính kèm:

– CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

 – MẪU ĐƠN

Nguồn tin: sotuphap.angiang.gov.vn