Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2018

23/08/2018

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1.Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn tuyển dụng

Đơn vị

Vị trí việc làm

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành

Chức danh nghề nghiệp (mã số) dự tuyển

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý tại chi nhánh trợ giúp pháp lý các huyện trên địa bàn tỉnh

02

Từ Đại học chính quy trở lên

Luật

Viên chức hạng III

2. Điều kiện tuyển dụng

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển: Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của  vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Hai phong bì có 02 ảnh 3×4 , có ghi rõ địa chỉ người nhận

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian: 20 ngày kể từ ngày 20/08/2018 (nhận hồ sơ theo giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

5. Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển

6. Nội dung xét tuyển

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nguồn tin: Báo Điện Biên