Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017

30/08/2017

Căn cứ Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017, Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại Điều 22, Luật viên chức năm 2010; có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, hệ chính quy; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; chứng chỉ tin học trình độ A.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Chỉ tiêu

Vị trí cần tuyển: Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ Thống kê – Tổng hợp kiêm thủ quỹ.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ, mẫu hồ sơ dự tuyển do Sở Tư pháp Hưng Yên phát hành.

4. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

5. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

– Phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 29/8/2017 đến hết ngày 27/9/2017, thí sinh dự xét tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp (chỉ phát hành và nhận hồ sơ trong giờ hành chính). Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển.

– Thời gian phỏng vấn sẽ thông báo sau khi thu nhận hồ sơ.

– Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Tư pháp; số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên.

Mọi chi tiết về hồ sơ dự tuyển, liên hệ theo số điện thoại 02213.865.321 (gặp đ/c Tiệm – Chánh Văn phòng Sở).

Nguồn tin: sotuphap.hungyen.gov.vn