Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

07/11/2018

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Phòng Công chứng số 1: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Công chứng số 2: 05 chỉ tiêu.

– Phòng Công chứng số 3: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 04/12/2018.

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

2018-11-05 (6)

2018-11-05 (6) 2018-11-05 (6)

2018-11-05 (3)

2018-11-05 (3) 2018-11-05 (3) 2018-11-05 (3)

2018-11-05 (3) 2018-11-05 (3) 2018-11-05 (3)

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2018-11-05 (6)

Nguồn tin: sotuphap.danang.gov.vn