Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

11/09/2018

Thi tuyển chức danh  cấp Trưởng phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2018

1. Chức danh thi tuyển: Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ.

a) Về thời gian.

– Đăng thông báo thi tuyển: Từ ngày 11/9/2018 đến hết ngày 01/10/2018.

– Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 11/9/2018 đến hết ngày 8/10/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Thẩm định hồ sơ: Từ ngày 9/10/2018 đến ngày 11/10/2018.

– Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi; tổ chức thi viết; tổ chức thi trình bày Đề án sẽ có thông báo cụ thể sau.

b) Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa (số 01 Ngô Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa).

Mọi thông tin chi tiết xem thêm trên website:http://svhtt.khanhhoa.gov.vn. Hoặc ĐT:0258.3828635.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

1

2 3

4 5

6 7

Nguồn tin: svhtt.khanhhoa.gov.vn