Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2016

28/10/2016

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2016.

Số lượng: 23 chỉ tiêu.

1. Vị trí tuyển dụng:
– Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa: 04 người.
– Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng: 05 người.
– Nhà hát Nghệ thuật truyền thống: 06 người.
– Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa:05 người.
– Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao: 03 người.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn xin đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc cần làm tuyển dụng;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;
b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe;
e) 02 ảnh (04 cm x 06 cm) và 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh dự tuyển.
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
a)  Nhận hồ sơ từ ngày 27/10/2016 đến 17h00 ngày 25/11/2016.
b) Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.
Địa chỉ: 01 – 03 Ngô Quyền, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 058.3828635.

Nguồn tin: Baokhanhhoa.com.vn