Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

20/09/2018

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2018.

Số lượng: 41chỉ tiêu.
1. Vị trí tuyển dụng:
– Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng:  20 người.
– Nhà hát Nghệ thuật truyền thống: 08 người.
– Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 người.
– Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao: 02 người.
– Trung tâm Điện ảnh: 08 người.
– Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa: 01 người.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Có đơn xin đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc cần làm tuyển dụng;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;
b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe;
e) 02 ảnh (04 cm x 06 cm) và 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh dự tuyển.
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí xét tuyển:
a)  Nhận hồ sơ từ ngày 24/9/2018  đến 17h00 ngày 23/10/2018
b) Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Tổ chức – Pháp chế Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.
Địa chỉ: 01 – 03 Ngô Quyền, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3828635.
c) Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ.
5. Hình thức và nội dung tuyển dụng.
Xem cụ thể Thông báo tuyển dụng được niêm yết tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa hoặc website svhtt.khanhhoa.gov.vn.
6. Thời gian và địa điểm xét tuyển.
– Thời gian: 24/11/2018 đến 25/11/2018.
– Địa điểm: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa; Địa chỉ: 01 – 03 Ngô Quyền, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

CVDI_1877.signed_Page_01

CVDI_1877.signed_Page_02 CVDI_1877.signed_Page_03

CVDI_1877.signed_Page_04 CVDI_1877.signed_Page_05

CVDI_1877.signed_Page_06 CVDI_1877.signed_Page_07 CVDI_1877.signed_Page_08 CVDI_1877.signed_Page_09

Nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào hình để xem ảnh cỡ lớn):CVDI_1877.signed_Page_10

Nguồn tin: svhtt.khanhhoa.gov.vn