Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018

08/06/2018

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

122-TB-1 122-TB-2

Nguồn tin: sxd.laocai.gov.vn