Sở Y tế Hà Nội thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu dự thi tuyển viên chức năm 2019

28/12/2019

Sở Y tế Hà Nội t

Sở Y tế Hà Nội thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu dự thi tuyển viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế Hà Nội thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu dự thi tuyển viên chức năm 2019

Nguồn tin: soyte.hanoi.gov.vn

 

>>> Xem thêm: Sở Y tế Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019