Sở Y tế Khánh Hòa thông báo xét tuyển viên chức y tế năm 2016

16/11/2016

Sở Y tế Khánh Hòa xét tuyển viên chức y tế làm việc tại các đơn vị trực thuộc ngành Y tế Khánh Hòa.

Số lượng: 165 người.
Trình độ: Bác sỹ, Kỹ thuật viên Y hạng III, Dân số viên hạng III.
Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ ngày 15/11/2016 đến hết ngày 12/12/2016.

Chi tiết thông báo như sau:

2855-HDTDVC-page-001 2855-HDTDVC-page-002 2855-HDTDVC-page-003 2855-HDTDVC-page-004 2855-HDTDVC-page-005 2855-HDTDVC-page-006 2855-HDTDVC-page-007 2855-HDTDVC-page-008 2855-HDTDVC-page-009 2855-HDTDVC-page-010 2855-HDTDVC-page-011 2855-HDTDVC-page-012

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2855-HDTDVC-page-013 2855-HDTDVC-page-014 2855-HDTDVC-page-015 2855-HDTDVC-page-016 2855-HDTDVC-page-017 2855-HDTDVC-page-018 2855-HDTDVC-page-019 2855-HDTDVC-page-020

Nguồn tin: syt.khanhhoa.gov.vn