Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức

04/12/2017

Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Giám định Y khoa, cụ thể như sau:

24824224_1671013209678781_1779385483_n

Nguồn tin: syt.thanhhoa.gov.vn