Sở Y tế tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức y tế năm 2018

27/12/2018

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-SNV ngày 25/12/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức y tế (hình thức xét tuyển, có phỏng vấn sát hạch) với các yêu cầu, điều kiện, chức danh, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm cụ thể như sau:

IĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN:

Những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

3. Có đơn đăng ký và hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

5. Có văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ theo từng vị trí việc làm cần tuyển dụng;

6. Có văn bằng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp cần tuyển; chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

7. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG (XÉT TUYỂN):

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Mục 3 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và Chương 2 của Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng là 232 chỉ tiêu. Trong đó:

– Vị trí việc làm Bác sĩ hạng III (mã số V.08.01.03). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Bác sĩ Y đa khoa cần tuyển dụng là 13người (07 làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; 02 làm việc TTYT TX. Ngã Bảy; 03 làm việc TTYT TX. Long Mỹ; 01 làm việc TTYT huyện Phụng Hiệp).

– Vị trí việc làm Bác sĩ hạng III (mã số V.08.01.03). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Bác sĩ Răng hàm mặt cần tuyển dụng là 02người (01 làm việc tại TTYT TP. Vị Thanh; 01 làm việc TTYT huyện Phụng Hiệp).

– Vị trí việc làm Dược sĩ hạng III (mã số V.08.08.22). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Đại học Dược cần tuyển dụng 03 người (01 làm việc tại TTYT TP. Vị Thanh; 01 làm việc PKĐKKV Búng Tàu; 01 làm việc TTYT TX. Ngã Bảy).

– Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III (mã số V.08.05.12). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Cử nhân Điều dưỡng cần tuyển dụng 02 người (01 làm việc TTYT huyện Long Mỹ; 01 làm việc TTYT thị xã Ngã Bảy).

– Vị trí việc làm Kỹ thuật Y hạng III (mã số V.08.07.18). Yêu cầu trình độ chuyên môn Cử nhân Xét nghiệm cần tuyển dụng 01người (01 làm việc TTYT thị xã Ngã Bảy).

– Vị trí việc làm Y tế công cộng hạng III (mã số V.08.04.10). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Cử nhân Y tế cộng cộng cần tuyển dụng 04 người (02 làm việc TTYT TP. Vị Thanh; 01 TTYT huyện Long Mỹ; 01 TTYT huyện Châu Thành).

– Vị trí việc làm Dược hạng IV (mã số V.08.08.23). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Cao đẳng Dược cần tuyển dụng 04 người (01 làm việc TYT TT Cây Dương; 01 làm việc TYT xã Phụng Hiệp; 01 làm việc TYT xã Tân Long; 01 làm việc TYT xã Long Thạnh).

– Vị trí việc làm Dược hạng IV (mã số V.08.08.23). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Dược sĩ trung học cần tuyển dụng 05người (02 làm việc Bệnh viện Lao & Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang; 01 TYT xã Vĩnh Viễn; 01 PKĐKKV Bảy Ngàn; 01 làm việc Trung tâm CSSKSS tỉnh Hậu Giang có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa Xét nghiệm)

– Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Cao đẳng Điều dưỡng cần tuyển dụng 23 người (14 làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; 01 làm việc tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần & Da liễu tỉnh Hậu Giang; 02 làm việc TTYT TP. Vị Thanh; 01 làm việc TTYT huyện Vị Thủy; 01 làm việc TTYT huyện Long Mỹ; 01 làm việc TTYT TX. Ngã Bảy; 01 làm việc TTYT huyện Châu Thành; 01 làm việc PKĐKKV Mái Dầm; 01 làm việc TYT xã Phú Hữu).

– Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Điều dưỡng trung học cần tuyển dụng 21 người (07 làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; 01 làm việc tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần & Da liễu tỉnh Hậu Giang; 03 làm việc TTYT huyện Vị Thủy; 02 làm việc TTYT TX. Long Mỹ; 01 làm việc PKĐKKV Mái Dầm; 07 làm việc TTYT H. Châu Thành A).

– Vị trí việc làm Hộ sinh hạng IV (mã số V.08.06.16). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Hộ sinh trung học cần tuyển dụng 13người (02 làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; 01 làm việc TYT xã Hỏa Lựu; 01 làm việc TYT xã Vị Trung; 01 làm việc PKĐKKV Vị Thanh; 01 làm việc TYT xã Long Bình; 01 TYT phường Bình Thạnh; 01 TYT xã Vĩnh Viễn A; 01 PKĐKKV Xà Phiên; 01 TYT xã Tân Long; 01 TYT xã Phương Bình; 01 làm việc TTYT TX Ngã Bảy; 01 làm việc TTYT huyện Châu Thành A).

– Vị trí việc làm Kỹ thuật Y hạng IV (mã số V.08.07.19). Yêu cầu trình độ chuyên môn Kỹ thuật viên Xét nghiệm; Kỹ thuật viên X quang; Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu/PHCN cần tuyển dụng 06 người (01 xét nghiệm và 01 VLTL/PHCN làm việc BVĐK tỉnh Hậu Giang; 01 xét nghiệm làm việc TTYT thị xã Long Mỹ; 01 VLTL/PHCN làm việc TTYT H. Long Mỹ; 02 X quang làm việc TTYT TX. Ngã Bảy.

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

– Vị trí việc làm Y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Y sĩ cần tuyển dụng 68 người (01 làm việc tại Bệnh viện Lao & bệnh phổi tỉnh Hậu Giang; 03 làm việc TTYT dự phòng tỉnh Hậu Giang; 02 làm việc Trung tâm Pháp Y tỉnh Hậu Giang; 01 làm việc TTYT huyện Vị Thủy;  01 làm việc việc TYT xã Vĩnh Thuận Tây; 01 làm việc TYT xã Vị Thủy; 02 làm việc TYT TT Nàng Mau; 01 làm việc TYT xã Vị Trung; 01 làm việc TYT xã Vị Thắng; 01 làm việc TYT xã Vĩnh Trung; 01 làm việc TYT xã Vị Bình; 01 làm việc TYT xã Vị Đông; 02 làm việc TYT xã Vĩnh Tường; 03 làm việc PKĐKKV Vị Thanh; 02 làm việc TYT phường Thuận An; 01 làm việc TYT phường Vĩnh Tường; 01 làm việc TYT xã Thuận Hưng; 02 làm việc TYT xã Thuận Hòa; 02 làm việc TYT xã Vĩnh Thuận Đông; 02 làm việc TYT xã Lương Tâm; 01 làm việc TYT xã Vĩnh Viễn; 01 làm việc TYT TT Cây Dương; 02 làm việc TYT xã Phụng Hiệp; 02 làm việc TYT xã Hiệp Hưng; 01 làm việc TYT xã Hòa Mỹ; 02 làm việc TYT xã Long Thạnh; 01 làm việc TYT xã Tân Phước Hưng; 01 làm việc TYT xã Bình Thành; 03 làm việc TTYT TX Ngã Bảy; 02 làm việc TYT xã Đại Thành; 01 làm việc TYT xã Hiệp Lợi; 02 làm việc TYT phường Lái Hiếu; 01 làm việc TYT phường Ngã Bảy; 01 làm việc TYT phường Hiệp Thành; 03 làm việc TTYT huyện Châu Thành; 01 làm việc TYT TT Ngã Sáu; 01 làm việc TYT xã Đông Phước; 02 làm việc TYT xã Phú An; 01 làm việc TYT xã Phú Tân; 01 làm việc TYT xã Đông Thạnh; 01 làm việc TYT xã Phú Hữu; 01 làm việc TYT xã Đông Phú; 01 làm việc TTYT huyện Châu Thành A; 01 làm việc TYT xã Trường Long A; 02 làm việc TYT xã Tân Phú Thạnh; 01 làm việc TYT TT Cái Tắc;

– Vị trí việc làm Y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Y sĩ (có bồi dưỡng các chuyên khoa) cần tuyển dụng 18 người.

 + 01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa Mắt làm việc TTYT TX. Long Mỹ và 01 PKĐKKV Búng Tàu; 01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa Tai Mũi Họng làm việc TTYT TX. Long Mỹ; 01 PKĐKKV Búng Tàu; 01 PKĐKKV Kinh Cùng; 01 PKĐKKV Mái Dầm; 01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa Răng hàm mặt làm việc PKĐKKV Kinh Cùng; 01 PKĐKKV Mái Dầm; 01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa Da liễu làm việc TTYT TX. Long Mỹ; 01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa Gây mê hồi sức làm việc TTYT TP. Vị Thanh; 02 làm việc TTYT TX. Long Mỹ; 01 làm việc TTYT TX. Ngã Bảy; 01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa bó bột làm việc TTYT TP. Vị Thanh; 01 làm việc TTYT huyện Vị Thủy; 01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa X quang làm việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; 01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa sản làm việc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hậu Giang;  01 có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên khoa Tâm thần kinh làm việc TTYT huyện Châu Thành.

– Vị trí việc làm Y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07). Yêu cầu trình độ chuyên môn là Y sĩ Y học cổ truyền cần tuyển dụng 17 người (01 làm việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; 01 TYT phường IV; 01 TYT xã Hỏa Lựu; 01 làm việc TTYT huyện Vị Thủy; 01 làm việc TYT phường Thuận An; 01 làm việc TYT xã Long Bình; 01 làm việc TYT phường Bình Thành; 01 làm việc TYT xã Vĩnh Thuận Đông; 01 làm việc TYT xã Vĩnh Viễn A; 01 làm việc TYT xã Phụng Hiệp; 01 làm việc TYT xã Tân Phước Hưng; 01 làm việc TTYT TX. Ngã Bảy; 01 làm việc TYT xã Phú Hữu; 02 làm việc TTYT huyện Châu Thành A; 01 làm việc TYT TT Cái Tắc; 01 làm việc TYT xã Nhơn Nghĩa A)

– Vị trí việc làm Dân số viên hạng III (mã số V.08.10.28). Yêu cầu trình độ đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng, học định hướng dân số – kế hoạch hóa gia đình trong phần kiến thức bổ trợ; nếu có trình độ đại học trở lên là chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số cần tuyển dụng là 14 người (01 làm việc Trung tâm DS – KHHGĐ huyện Vị Thủy; 01 làm việc Trung tâm DS – KHHGĐ huyện Long Mỹ; 01 làm việc Trung tâm DS – KHHGĐ TX. Long Mỹ; 01 làm việc Trung tâm DS – KHHGĐ huyện Châu Thành; 01 làm việc phụ trách Dân số – KHHGĐ TT Rạch Gòi (01 làm việc Trung tâm DS – KHHGĐ TX. Long Mỹ; 01 làm việc Trung tâm DS – KHHGĐ huyện Phụng Hiệp; 01 làm việc phụ trách Dân số – KHHGĐ xã Hòa Mỹ; 01 làm việc phụ trách Dân số – KHHGĐ TT Cây Dương; 01 làm việc phụ trách Dân số – KHHGĐ xã Thạnh Hòa; 01 làm việc phụ trách Dân số – KHHGĐ xã Tân Phước Hưng; 01 làm việc phụ trách Dân số – KHHGĐ xã Phú Tân;01 làm việc Trung tâm Dân số – KHHGĐ TP. Vị Thanh; 01 làm việc phụ trách Dân số – KHHGĐ TT Búng Tàu).

– Vị trí việc làm Dân số viên hạng IV (mã số V.08.10.29). Yêu cầu trình độ tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số – y tế. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương cần tuyển dụng là 18 người (03 làm việc Trung tâm Dân số – KHHGĐ TX. Long Mỹ; 01 làm việc Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Long Mỹ; 01 làm việc Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Châu Thành A; 01 làm việc xã Hỏa Lựu; 01 làm việc phường IV; 01 làm việc xã Vị Trung; 01 làm việc phường Thuận An; 01 làm việc phường Vĩnh Tường; 01 làm việc xã Vĩnh Viễn A; 01 làm việc xã Bình Thành; 01 làm việc xã Phụng Hiệp; 01 làm việc xã Tân Long; 01 làm việc xã Hiệp Hưng; 01 làm việc phường Hiệp Thành; 01 làm việc xã Nhơn Nghĩa A; 01 làm việc xã Trường Long A).

3. Phương pháp xét tuyển:

a. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển với các nội dung: Kiến thức chung quản lý nhà nước về viên chức, Kiến thức chuyên ngành và kỹ năng, sự am hiểu về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp y tế mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển; về tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp mà thí sinh đăng ký dự tuyển,… (có danh mục tài liệu tham khảo riêng).

*Hình thức phỏng vấn:

– Mỗi thí sinh bốc thăm ngẫu nghiên một đề thi từ Bộ câu hỏi xét tuyển (bộ câu hỏi phỏng vấn, sát hạch) do Hội đồng xét tuyển dụng viên chức chuẩn bị trước.

– Sau khi bốc thăm thí sinh có 05 phút để chuẩn bị câu trả lời trước Ban kiểm tra, sát hạch; thời gian phỏng vấn tối đa không quá 15 phút đối với mỗi thí sinh (bao gồm 02 câu hỏi bắt buộc và câu hỏi phụ).

– Điểm tối đa của phần thi bắt buộc 80 điểm (câu chuyên ngành 40 điểm, câu kiến thức chung 40 điểm); câu hỏi phụ do các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch hỏi thêm, điểm tối đa của câu hỏi phụ là 20 điểm.

4. Cách tính điểm:

Áp dụng theo Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

4.1. Điểm học tập (ĐHT) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

4.2. Điểm tốt nghiệp (ĐTN) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

4.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (ĐHT-TN) và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

4.4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Lưu ý:

– Điểm học tập, điểm tốt nghiệp của đối tượng đào tạo hệ liên thông = điểm trung bình cộng của 2 điểm học tập, điểm tốt nghiệp của hai hệ đào tạo (trung cấp/cao đẳng và đại học).

– Đối với đối tượng đào tạo hệ cao đẳng và đại học theo tín chỉ: Tổ thư ký xét tuyển của Sở Y tế sẽ thực hiện việc quy đổi điểm học tập của từng môn học, điểm các môn thi sang thang điểm 10.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Áp dụng theo Điều 13, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Giám đốc Sở Y tế sẽ quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

5.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Y tế sẽ lựa chọn và quyết định người trúng tuyển.

5.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IIIƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:

Thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh (có xác nhận cơ quan thẩm quyền);

2. Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người;

3. Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự (có xác nhận cơ quan thẩm quyền);

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu).

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành (nếu có), bảng điểm kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp (điểm đề tài tốt nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có chứng thực.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu).

6. Bản sao Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu; CMND (không cần chứng thực).

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

8. 02 ảnh 4×6.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

– Hồ sơ dự tuyển do Hội đồng xét tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Hậu Giang phát hành.

– Thời gian phát hành hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/01/2019, vào giờ hành chính.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: bắt đầu tiếp nhận từ 7 giờ, ngày 27/12/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/01/2019 vào giờ hành chính.

– Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Hậu Giang. Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, KV4, P5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Không tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển qua đường bưu điện.

– Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn thí sinh theo dõi thông tin chi tiết trên Website của Sở Y tế Hậu Giang địa chỉ http://soyte.haugiang.gov.vn.

VIPHÍ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

– Lệ phí xét tuyển: 400.000đ/thí sinh.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 07113.878939.

Nguồn tin: soyte.haugiang.gov.vn