Sở Y tế tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2018

19/10/2018

Sở Y tế tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức Y tế tại các đơn vị tuyển tỉnh, tuyến huyện: 443 chỉ tiêu.

– Viên chức Y tế tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 127 chỉ tiêu.

2. Phí dự tuyển: 300.000 đồng/người.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 18/10/2018 đến hết ngày 14/11/2018.

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế, Số 14 Trần Thánh Tông – Thành phố Nam Định.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB-số-1713-TB---SYT-về-việc-tổ-chức-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-y-tế-năm-2018-1

TB-số-1713-TB---SYT-về-việc-tổ-chức-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-y-tế-năm-2018-2 TB-số-1713-TB---SYT-về-việc-tổ-chức-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-y-tế-năm-2018-3

TB-số-1713-TB---SYT-về-việc-tổ-chức-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-y-tế-năm-2018-4 TB-số-1713-TB---SYT-về-việc-tổ-chức-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-y-tế-năm-2018-5

TB-số-1713-TB---SYT-về-việc-tổ-chức-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-y-tế-năm-2018-6 TB-số-1713-TB---SYT-về-việc-tổ-chức-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-y-tế-năm-2018-7 TB-số-1713-TB---SYT-về-việc-tổ-chức-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-y-tế-năm-2018-8

Nguồn tin: soyte.namdinh.gov.vn