Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

08/08/2018

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 593 chỉ tiêu, trong đó:

– Chuyên ngành Y – Dược: 471 chỉ tiêu.

– Chuyên ngành khác: 122 chỉ tiêu.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 25/10/2018.

3. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Y tế tỉnh Phú Yên, 04 Tố Hữu, phường 9,TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1

2 3

Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Nguồn tin: soyte.phuyen.gov.vn