Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

13/03/2019

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển. Theo đó, trong đợt này, đơn vị sẽ tiếp nhận 4 công chức gồm 3 Bác sĩ, 1 Dược sĩ về làm chuyên viên các phòng chức năng thuộc cơ quan Sở Y tế.

Yêu cầu đối tượng được tuyển phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 36 – Luật Cán bộ, công chức; có bằng tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Y, Dược.

Đồng thời, hiện đang công tác trong ngành y tế Thanh Hóa; có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học (không kể thời gian tập sự, thử việc, hợp đồng lao động và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn).

Ngoài ra, trong thời gian công tác 5 năm năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm; sử dụng thành thạo chương trình Tin học Văn phòng.

Các cá nhân có nguyện vọng đăng ký tuyển dụng công chức không qua thi tuyển về Sở Y tế nộp trích ngang hồ sơ theo mẫu đính kèm tại phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất ngày 31/3/2019.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng đơn vị triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể cán bộ, viên chức và giới thiệu những viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm về Sở Y tế xem xét.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: ytethanhhoa.gov.vn