Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt II năm 2013

19/12/2013

CHÚ Ý: Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn!

Sở Y tế đã có Kế hoạch số 1924/KH-SYT, ngày  17  tháng  12  năm 2013 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đợt I năm 2013

1. Số lượng cần tuyển: 207 người
2. Điều kiện xét tuyển dụng:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b. Đủ 18 tuổi trở lên;
c. Có đơn dự tuyển;
d. Có lý lịch rõ ràng;
đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (chức danh tuyển dụng);
+ Đối với những người dự tuyển các ngạch viên chức loại A ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.
+ Đối với những người dự tuyển các ngạch viên chức loại B ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn trung học, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.
e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo chức danh tuyển dụng;
g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Nguyên tắc xét tuyển dụng:
3.1. Nội dung xét tuyển viên chức
1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
3.2. Cách tính điểm
1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn, điểm ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn, điểm ưu tiên (nếu có).
* Cách tính điểm ưu tiên:
Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh: được cộng 30 điểm.
Nếu người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng ở điểm ưu tiên cao nhất.
4. Điều kiện xác định người trúng tuyển theo nguyên tắc xét tuyển:
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển tương đương nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển.
3. Ưu tiên các đối tượng đăng ký dự tuyển có hộ khẩu tại địa phương nơi đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, hệ đào tạo chính quy và công lập.
4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Xét tuyển đặc cách
Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, tiến sỹ ở trong nước hoặc ngoài nước; có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; sẽ được xét tuyển đặc cách, không qua phỏng vấn sát hạch. Nếu số lượng người dự tuyển đạt loại giỏi, tốt nghiệp thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I vượt quá chỉ tiêu cần tuyển thì sẽ tổ chức phỏng vấn sát hạch.
6. Hồ sơ xét tuyển dụng, gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu, đơn đăng ký nguyện vọng.theo mẫu;
2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
7. 02 ảnh (cỡ 4×6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.
Các loại giấy tờ trên được đựng trong một bì hồ sơ. Mỗi thí sinh làm 02 bộ hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa của Sở Y tế.
Chú ý: Mỗi đối tượng chỉ được đăng ký xét tuyển vào một cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế.
7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:
1. Thời gian: từ 8 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2013 đến 16 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2014.
2. Địa điểm:
a. Đối với người đăng ký dự tuyển dụng vào các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Hồ sơ nộp tại Văn phòng Sở Y tế (28 Lê Lợi, thành phố Huế).
b. Đối với người đăng ký dự tuyển dụng vào làm việc tại Trạm Y tế xã/phường/thị trấn hoặc đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Hồ sơ nộp tại Trung tâm Y tế huyên/thị xã/thành phố có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
8. Thời gian mua tài liệu ôn tập: từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 15 tháng 01 năm 2014.

*Tệp đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành: