Sở Y tế Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017

11/08/2017

Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH LÙI THỜI GIAN HẾT HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THI TUYỂN

1. Theo Kế hoạch thi tuyển số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017, thời gian tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức từ 7h00 ngày 10/7/2017 đến 17h00 ngày 08/8/2017. Sở Y tế điều chỉnh lùi thời gian hết hạn tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức y tế năm 2017, từ17h00ngày 08/8/2017 đến 17h00 ngày 31/8/2017.

2. Đối với các thí sinh đã nộp hồ sơ trước ngày09/8/2017, nếu có nguyện vọng thay đổi đơn vị đăng ký dự thi trong hồ sơ đã nộp, yêu cầu trực tiếp đến phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế nộp đơn đề nghị theo mẫu, để Sở Y tế xem xét giải quyết. Thời hạn nhận đơn chậm nhất đến 17h00 ngày 18/8/2017. Sau thời gian trên, Sở Y tế không giải quyết việc thí sinh thay đổi đơn vị đăng ký dự thi tuyển viên chức.

II. ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Từ ngày08/8/2017:Thông báo công khai việc điều chỉnh lùi thời gian hết hạn tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức và Kế điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website Sở Y tế, Sở Nội vụ. Niêm yết các nội dung trên tại Sở Y tế (địa chỉ: số 12, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúcvà các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

2. Từ ngày09/8/2017đến 17h00 thứ 5, ngày 31/8/2017, trong giờ hành chính: Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại Phòng một cửa – Văn phòng Sở Y tế.

3. Ngày04/9/2017: Thành lập Hội đồngthi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017; Niêm yết danh sách, số báo danh thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Sở Y tế.

4. Ngày06/9/2017: Tổ chức hướng dẫn nội dung ôn thi tại Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc như sau:

– Buổi sáng: + Từ 8h00-9h00, hướng dẫn ôn thi Kiến thức chung;

                     + Từ 9h00-11h30, hướng dẫn ôn thi Ngoại ngữ, Tin học.

– Buổi chiều, hướng dẫn ôn thi Chuyên môn nghiệp vụ gồm:

+ Hướng dẫn ôn thi các chức danh ngành Dược.

+ Hướng dẫn ôn thi các chức danh ngành Điều dưỡng.

+ Hướng dẫn ôn thi các chức danh thuộc các ngành: Bác sĩ; Cử nhân Y tế

công cộng; Kỹ thuật y; Hộ sinh.

+ Hướng dẫn ôn thi các chức danh thuộc các ngành: Công tác xã hội; Kế toán; Kỹ sư; Chuyên viên; Kỹ thuật thiết bị y tế.

5.Tổ chức thi, chấm thi:

– Từ ngày 29/9/2017- 01/10/2017: Tổ chức thi, địa điểm thi Sở Y tế thông báo sau.

– Chấm thi và công bố kết quả: Trong thời gian sau 15 ngày kể từ ngày thi.

– Phúc khảo bài thi: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi, thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo phải làm đơn viết tay gửi đến Thường trực Hội đồng thi (phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế). Hội đồng thi tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn phúc khảo.

6. Từ15/11/201720/11/2017: Hội đồng thi báo cáo Sở Nội vụ thẩm định công nhận kết quả điểm trúng tuyển.

7. Từ21/11/2017-30/11/2017: Thông báo kết quả trúng tuyển; kiểm tra các văn bằng gốc; quyết định tuyển dụng, phân công công tác đối với thi sinh trúng tuyển theo quy định.

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Thực hiện theo đúng Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở Y tế.

Sở Y tế điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển viên chức y tế năm 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, thí sinh phản ánh trực tiếp về bộ phận Thường trực Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 (phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế) số điện thoại 0211.3840809 để xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin: vinhphuc.gov.vn