Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

14/07/2017

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. Đối tượng dự thi:

– Các chức danh nghề nghiệp hạng III: Tuyển người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

– Riêng các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Sản – Nhi: Chức danh bác sĩ hạng III chỉ tuyển bác sĩ hệ đào tạo 6 năm; chức danh dược sĩ hạng III chỉ tuyển dược sĩ hệ đào tạo 5 năm.

– Các chức danh, gồm: Điều dưỡng hạng IV; Hộ sinh hạng IV; Kỹ thuật y hạng IV; Dược hạng IV: Tuyển người tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

– Các chức danh thuộc các lĩnh vực: Công tác xã hội; Kế toán; Kỹ sư Công nghệ thông tin; Chuyên viên; Kỹ thuật thiết bị y tế: Tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

– Các đối tượng Bác sĩ thuộc diện được tỉnh cử đi đào tạo và hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi có bằng tốt nghiệp bác sĩ, Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh để tổ chức tuyển dụng một đợt riêng.

2. Điều kiện đăng ký dự thi:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển viên chức ngành Y tế Vĩnh Phúc năm 2017:

– Có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc hoặc có vợ (chồng) hoặc có bố (mẹ) đẻ hoặc có bố (mẹ) đẻ của chồng (hoặc vợ) có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, tính đến ngày 01/7/2017. Riêng đối tượng bác sĩ hệ đào tạo 6 năm và dược sĩ hệ đào tạo 5 năm không cần có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc được đăng ký thi tuyển.

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký thi tuyển; có lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh dự thi; có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc theo quy định của Bộ Y tế.

– Tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học như sau:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên đối với chức danh nghề nghiệp hạng IV, bậc 2 trở lên đối với chức danh nghề nghiệp hạng III, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Trong thời gian chưa có hướng dẫn quy đổi tương đương giữa trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT và trình độ tin học theo chuẩn kỹ năng cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, hồ sơ thi tuyển viên chức của thí sinh yêu cầu có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ và tin học văn phòng như sau:

Chức danh nghề nghiệp hạng IV: Ngoại ngữ trình độ A trở lên, Tin học văn phòng trình độ A trở lên.

Chức danh nghề nghiệp hạng III: Ngoại ngữ trình độ B trở lên, Tin học văn phòng trình độ A trờ lên.

Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải hoàn thiện các yêu cầu tiêu chuẩn trên.

3. Đăng ký dự thi:

Người dự thi tuyển viên chức ngành y tế chỉ được đăng ký dự thi vào 01 chức danh nghề nghiệp của 01 đơn vị có vị trí việc làm theo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức được thông báo tại kế hoạch này.

4. Đối tượng không được ký dự thi:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của toà án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Đang có tranh chấp lao động với cơ quan, đơn vị, địa phương khác mà cơ quan, đơn vị, địa phương đó đã có văn bản thông báo.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI: 

1. Nhận hồ sơ:

Từ ngày 10/7/2017 đến 17h00 thứ 3, ngày 08/8/2017, trong giờ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí dự thi, tại Phòng một cửa – Văn phòng Sở Y tế.

Ngày 09/8/2017: Thành lập Hội đồng kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017; Niêm yết danh sách, số báo danh thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Sở Y tế.

2. Hướng dẫn nội dung ôn thi:

Địa điểm: Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc

Thời gian: 01 ngày 15/8/2017, cụ thể như sau:

Buổi sáng: + Từ 8h00-9h00, hướng dẫn ôn thi Kiến thức chung;

                   + Từ 9h00-11h30, hướng dẫn ôn thi Ngoại ngữ, Tin học.

Buổi chiều, hướng dẫn thi Chuyên môn nghiệp vụ gồm:

+ Hướng dẫn ôn thi các chức danh ngành Dược.

+ Hướng dẫn ôn thi các chức danh ngành Điều dưỡng.

+ Hướng dẫn ôn thi các chức danh thuộc các ngành: Bác sĩ; Cử nhân y tế công cộng; Kỹ thuật y; Hộ sinh.

+ Hướng dẫn ôn thi các chức danh thuộc các ngành: Công tác xã hội; Kế toán; Kỹ sư; Chuyên viên; Kỹ thuật thiết bị y tế.

3. Thời gian thi: Tổ chức thi 3 ngày, từ 08/9/2017- 10/9/2017, địa điểm thi Sở Y tế thông báo sau.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức không bán, mẫu hồ sơ được công khai trên Website của Sở Y tế, hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký dự thi tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày công khai kế hoạch thi tuyển;

3. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Bản sao bằng tốt nghiệp và Bảng điểm ghi kết quả học tập các năm học trung cấp, cao đẳng, đại học theo yêu cầu của chức danh dự thi. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của người đã có bằng tốt nghiệp, người có giấy chứng nhận tốt nghiệp không đủ điều kiện dự thi.

4. Bản sao bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của chức danh dự thi;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe theo mẫu do Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 14/TT-BYT ngày 06/5/2013 về hướng dẫn khám sức khỏe (thời điểm cấp trong vòng 12 tháng, tính đến ngày công khai kế hoạch thi tuyển);

6. Bản sao giấy khai sinh; Bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

7. Giấy xác nhận nhân sự của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

8. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Ghi chú:

 Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; hồ sơ đăng ký dự thi không trả lại.

“ Thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng một cửa – Văn phòng Sở Y tế; trường hợp ủy quyền cho người khác đến nộp phải có đủ các thủ tục ủy quyền theo quy định (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3

4 5

6 7 8

*** Tài liệu đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng

Nguồn tin: soyt.vinhphuc.gov.vn