Thanh tra Chính phủ thông báo tuyển dụng công chức

08/01/2019

Ngày 04/01/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 16/TB-TTCP, thông báo thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối  văn hóa, xã hội (Vụ III): 01 chỉ tiêu.

– Vụ Tổ chức cán bộ: 01 chỉ tiêu.

– Văn phòng: 01 chỉ tiêu.

– Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III): 01 chỉ tiêu.

– Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV): 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/01/2019 đến hết ngày 20/02/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ. Địa chỉ: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

2-2019-cq-16-1 (5)-1

2-2019-cq-16-1 (5)-3 2-2019-cq-16-1 (5)-5

Nguồn tin: thanhtra.gov.vn