Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự nghiệp y tế xã, phường năm 2016 

23/12/2016

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự nghiệp y tế xã, phường năm 2016  như sau:


Nguồn tin: badon.quangbinh.gov.vn

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước