Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự nghiệp y tế xã, phường năm 2016 

23/12/2016

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo và sự nghiệp y tế xã, phường năm 2016  như sau:


Nguồn tin: badon.quangbinh.gov.vn