Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

03/08/2018

Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức làm công tác phục vụ bạn đọc: 06 chỉ tiêu.

– Viên chức làm công tác lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

– Viên chức làm công tác sản xuất sách nói và sách minh họa nói: 01 chỉ tiêu.

– Viên chức làm công tác phục vụ bạn đọc phòng Đọc Hán Nôm: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

*** Tài liệu đính kèm:

– Mẫu lý lịch tự thuật

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Nguồn tin: thuvientphcm.gov.vn