Tỉnh ủy Bình Dương tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mật trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2019

22/05/2019

Tỉnh ủy Bình Dương tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mật trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06/06/2019.

– Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Bảng nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: Báo Bình Dương