Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019

13/01/2020

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 01/01/2020 đến ngày 03/02/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: PhòngTổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, số 148 đường Bà Triệu, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.3890568

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019 Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: haiduong.toaan.gov.vn