Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2019

12/06/2019

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 Thư ký Tòa án.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 27/06/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai. Địa chỉ:  Tổ 19 – Phường Bắc Cường – TP. Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: laocai.toaan.gov.vn