Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng bổ sung công chức cho Chi cục THADS huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

11/10/2018

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng bổ sung công chức cho Chi cục THADS huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 như sau:

Thong bao xet tuyen 251TB-TCTHADS

Nguồn tin: moj.gov.vn

>>> Xem thêm: Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng công chức năm 2018