Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng viên chức năm 2018

31/10/2018

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Chuyên viên ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS: 02.

– Chuyên viên thống kê THADS: 01.

– Chuyên viên quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử THADS: 01.

– Chuyên viên nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án, văn bản: 01.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

– Địa điểm: Trụ sở Tổng cục thi hành án dân sự. 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thong bao 261-1

thong bao 261-2 thong bao 261-3 thong bao 261-4

Nguồn tin: thads.moj.gov.vn