Tổng cục Thống kê thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng, thời gian nộp hồ sơ dự tuyển, tài liệu hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức năm 2016

01/09/2016

Thong bao bo sung (1)-page-001 Thong bao bo sung (1)-page-002 Thong bao bo sung (1)-page-003

Nguồn tin: gso.gov.vn