Tổng cục Thủy sản tuyển dụng công chức thuyền viên kiểm ngư đợt 2/2017

26/07/2017

Căn cứ Kế hoạch số 5790/KH-BNN-TCCB ngày 17/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tuyển dụng công chức thuyền viên kiểm ngư, Bộ thông báo nhu cầu và kế hoạch xét tuyển công chức thuyền viên kiểm ngư đợt 2/2017 của Tổng cục Thủy sản, cụ thể như sau:

I. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức (26 công chức ngạch Thuyền viên Kiểm ngư và 20 công chức ngạch Thuyền viên Kiểm ngư trung cấp) vào 08 vị trí việc làm.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung: theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

b) Điều kiện cụ thể: theo Bản mô tả chi tiết vị trí tuyển dụng đính kèm.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);

– Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi nộp hồ sơ đề nghị mang theo bản gốc của các giấy tờ nêu trên để đối chiếu);

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản photo Bảo hiểm xã hội (nếu có);

– 04 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

b) Nơi nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm ngư, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62737320. (Bộ không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển).

c) Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/7/2017 đến hết ngày 20/9/2017 (trong giờ hành chính).

d) Xét duyệt hồ sơ dự tuyển tại đơn vị và lệ phí dự tuyển:

Trên cơ sở đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại khoản 1, khoản 2 nêu trên, đối chiếu với hồ sơ dự tuyển, Tổng cục Thủy sản tổ chức xét duyệt hồ sơ dự tuyển; thu lệ phí dự tuyển với mức thu 500.000 đồng/thí sinh (dưới 100 thí sinh) đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; lập danh sách (theo mẫu) thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự xét tuyển công chức; báo cáo danh sách và nộp lệ phí dự tuyển về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/9/2017. Tổng cục Thủy sản và thí sinh chịu trách nhiệm về hồ sơ dự tuyển.

Sau khi có kết quả xét tuyển, Bộ sẽ tổ chức kiểm tra hồ sơ những người trúng tuyển, thí sinh có hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

IV. Nội dung xét tuyển công chức:

a) Xét kết quả học tập của người dự tuyển;

b) Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung kiểm tra sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ sẽ được thông báo sau trên website theo địa chỉ www.mard.gov.vn, www.fistenet.gov.vn và niêm yết tại Tổng cục Thủy sản.

V. Tổ chức xét tuyển:

Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010), dự kiến 01-11/11/2017

VI. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Công chức, Viên chức – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT-Số 2, Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Điện thoại 024.38454395./.

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THUYỀN VIÊN KIỂM NGƯ ĐỢT 2/2017

THUỘC CHI CỤC KIỂM NGƯ VÙNG I (HẢI PHÒNG) VÀ CHI CỤC KIỂM NGƯ VÙNG V (KIÊN GIANG), CỤC KIỂM NGƯ, TỔNG CỤC THỦY SẢN

 (Kèm theo Thông báo số: 5831 /TB-BNN-TCCB, ngày 18 / 7 /2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số TT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Chức trách, nhiệm vụ Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
I Ngạch Thuyền viên Kiểm ngư – Mã ngạch 25.313 – Số lượng: 26 người  
1 Thuyền trưởng hạng tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên

– Số lượng tuyển dụng: 02 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng V tại Kiên Giang: 02 người

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo cơ quan quản lý tàu kiểm ngư về hoạt động của tàu, trực tiếp quản lý điều hành thuyền viên tàu kiểm ngư; xây dựng kế hoạch hành trình theo nhiệm vụ được giao;

– Tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam;

– Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả máy móc, thiết bị và các phương tiện được trang bị trên tàu;

– Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tàu, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tàu; kế hoạch, dự trù mua sắm, cấp phát vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị cho tàu; đề xuất các biện pháp sử dụng tàu và quản lý thuyền viên an toàn, hiệu quả;

– Điều hành tàu Kiểm ngư đảm bảo an toàn và hiệu quả; quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị cho tàu theo quy định của pháp luật;

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

– Quy định chế độ trực ban, trực ca khi tàu đi làm nhiệm vụ hoặc neo đậu và kiểm tra việc thực hiện các quy định trên;

– Xây dựng các văn bản quy định của tàu;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo cấp trên.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản;

– Nắm được kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền của cấp có thẩm quyền;

– Nắm vững hoạt động của tàu thuyền, nghề nghiệp trên vùng biển làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Nắm vững toàn bộ các đặc tính hoạt động của tàu;

– Có kinh nghiệm đi biển; biết phân tích, đánh giá tình hình thời tiết và khí tượng thủy văn phục vụ công tác chuyên môn;

– Nắm vững công tác tổ chức quản lý thuyền viên.

– Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Điều khiển tàu biển quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng.

– Đã đảm nhiệm chức danh Thuyền phó nhất của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Thuyền trưởng của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên.

2 Thuyền phó nhất hạng tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên

– Số lượng tuyển dụng: 06 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng I tại Hải Phòng: 01 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng V tại Kiên Giang: 05 người

– Tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam;

– Điều hành trực tiếp bộ phận boong, bộ phận phục vụ và y tế trên tàu; Chịu trách nhiệm xây dựng nội quy để quản lý thuyền viên trên tàu;

-Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật về bảo quản vỏ tàu, boong tàu, thượng tầng và buồng ở, phòng làm việc, các hệ thống máy thiết bị trên boong tàu;

– Lập kế hoạch dự trù vật tư kỹ thuật, nguyên nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, hải đồ và các giấy tờ khác của tàu; trực tiếp quản lý, sử dụng vật tư của bộ phận boong;

– Kiểm tra, đôn đốc việc ghi nhật ký của các bộ phận, bảo quản nhật ký, hải đồ và các giấy tờ quan trọng khác của tàu;

– Tổ chức tập luyện cho thuyền viên về cứu hoả, cứu sinh, cứu thủng tàu và xử lý các tình huống xảy ra trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát;

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

– Phân công trực ca bộ phận boong;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng phân công.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản;

– Nắm được kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền của cấp có thẩm quyền;

– Nắm vững hoạt động của tàu thuyền, nghề nghiệp trên vùng biển làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Nắm vững toàn bộ các đặc tính hoạt động của tàu;

– Có kinh nghiệm đi biển; biết phân tích, đánh giá tình hình thời tiết và khí tượng thủy văn phục vụ công tác chuyên môn;

– Nắm vững công tác tổ chức quản lý thuyền viên.

– Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Điều khiển tàu biển quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Đại phó trở lên.

– Đã đảm nhiệm chức danh Thuyền phó hai trở lên của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Thuyền trưởng, Thuyền phó nhất, thuyền phó hai của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên.

3 Thuyền phó hai hạng tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên;

– Số lượng tuyển dụng: 08 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng I tại Hải Phòng: 03 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng V tại Kiên Giang: 05 người

 

 

 

 

 

– Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thuyền trưởng; trực tiếp phụ trách và tổ chức thuyền viên bảo quản, bảo dưỡng các máy thiết bị hàng hải, hải đồ và các tài liệu về hàng hải, dụng cụ trên tàu;

– Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tàu, kế hoạch sửa chữa tàu; đề xuất các biện pháp sử dụng tàu và quản lý thuyền viên an toàn, hiệu quả;

– Tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam;

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

– Quản lý buồng lái, buồng hải đồ, nhật ký hàng hải; bảo quản và tu chỉnh hải đồ, các tài liệu khác theo thông báo nhận được. Chuẩn bị hải đồ, tài liệu về hàng hải cho chuyến đi biển; kiểm tra đèn hành trình, máy thiết bị và dụng cụ hàng hải thuộc phạm vi phụ trách;

– Phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, y tế, đời sống;

– Bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện cứu sinh, chống thủng, thiết bị hàng hải và các tài liệu hàng hải có liên quan;

– Lập kế hoạch sửa chữa; đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu việc sửa chữa các trang thiết bị về hàng hải, phương tiện cứu sinh thuộc phạm vi mình phụ trách;

– Giám sát, cất giữ, bảo quản tang vật bị thu giữ;

– Trực ca theo sự phân công của Thuyền trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng phân công.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản;

– Nắm được kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền của cấp có thẩm quyền;

– Nắm vững hoạt động của tàu thuyền, nghề nghiệp trên vùng biển làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Nắm vững toàn bộ các đặc tính hoạt động của tàu;

– Có kinh nghiệm đi biển; biết phân tích, đánh giá tình hình thời tiết và khí tượng thủy văn phục vụ công tác chuyên môn;

– Nắm vững công tác tổ chức quản lý thuyền viên.

 

– Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Điều khiển tàu biển quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan boong trở  lên.

– Đã đảm nhiệm chức danh Thuyền phó ba trở lên của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Thuyền trưởng, thuyền phó nhất, sỹ quan boong của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên .

4 Máy trưởng hạng tàu từ 3600cv trở lên

– Số lượng tuyển dụng: 05 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng V tại Kiên Giang: 05 người

–     Trực tiếp chỉ đạo bộ phận máy, điện đảm bảo hệ thống động lực, hệ thống điện của tàu hoạt động an toàn, hiệu quả;

–     Tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển VN;

–     Tổ chức kiểm tra, khai thác an toàn, hiệu quả đối với toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị trên tàu và hướng dẫn thuyền viên của các bộ phận thực hiện vận hành đúng quy trình, quy phạm;

–     Tổ chức quản lý, điều hành lao động và thực hiện chế độ làm việc, trực ban, trực ca, nghỉ ngơi cho thuyền viên thuộc bộ phận máy và điện;

–     Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

–     Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

–     Thường xuyên giám sát, theo dõi việc thực hiện nội quy phòng chống cháy, nổ ở buồng máy, trạm phát điện, phòng làm việc, buồng ở và các khu vực khác do bộ phận máy, điện quản lý;

–     Hàng ngày kiểm tra việc ghi chép nhật ký máy, nhật ký dầu và các sổ theo dõi hoạt động của máy móc, thiết bị của tàu do bộ phận máy và điện quản lý;

–     Chịu trách nhiệm về an toàn kỹ thuật trong việc sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa máy và hệ thống thiết bị do các bộ phận khác quản lý như: máy neo, máy lái, hệ thống đường ống, hệ thống thông gió…

–     Lập kế hoạch sửa chữa máy móc, thiết bị thuộc phạm vi phụ trách và tiến hành đôn đốc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt;

–     Quản lý hồ sơ, lý lịch của hệ thống động lực, các hệ thống đường ống và các thiết bị máy khác của tàu do bộ phận mình quản lý;

–     Phân công trực ca cho bộ phận máy;

–     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng phân công.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản;

– Nắm được kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền của cấp có thẩm quyền;

– Nắm vững hoạt động của tàu thuyền, nghề nghiệp trên vùng biển làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Nắm vững toàn bộ các đặc tính hoạt động của tàu;

– Nắm được quy trình, quy phạm kỹ thuật khai thác hiệu quả đối với hệ thống động lực trên tàu;

– Dự tính được những khó khăn, hư hỏng có thể xảy ra đối với máy móc và các thiết bị điện;

– Quản lý, tổ chức lao động cho thuyền viên bộ phận máy khoa học, an toàn và hiệu quả;

– Có kinh nghiệm đi biển.

 

– Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Khai thác máy tàu biển, máy tàu thuỷ, kỹ thuật cơ khí động lực, cơ khí máy tàu thuỷ, kỹ thuật tàu thuỷ, vận hành khai thác máy tàu thủy, vận hành khai thác máy tàu thuỷ quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng.

– Đã đảm nhiệm chức danh Máy phó nhất của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Máy trưởng của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên.

5 Máy phó nhất hạng tàu từ 3600cv trở lên

– Số lượng tuyển dụng: 05 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng V tại Kiên Giang: 05 người

– Máy phó nhất chỉ đạo, điều hành thuyền viên bộ phận máy khai thác máy thiết bị đạt hiệu quả, an toàn và đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật trong phạm vi được giao;

– Tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam;

– Trực tiếp quản lý và khai thác máy chính, máy thiết bị khác hoạt động theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình, quy phạm; định kỳ tiến hành bảo quản sửa chữa hư hỏng; Bảo đảm tình trạng kỹ thuật và hoạt động bình thường của máy móc, thiết bị do mình phụ trách;

– Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, dự trù vật tư, phụ tùng thay thế cho máy chính và các máy thiết bị thuộc mình quản lý; tổ chức triển khai việc sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Theo dõi, ghi chép các thông số kỹ thuật của máy thiết bị được giao phụ trách; quản lý các loại hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và nhật ký máy các loại;

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

– Trực ca theo sự phân công của Máy trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng, Máy trưởng phân công.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm vững phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản;

– Nắm được kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền của cấp có thẩm quyền;

– Nắm vững hoạt động của tàu thuyền, nghề nghiệp trên vùng biển làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Nắm vững toàn bộ các đặc tính hoạt động của tàu;

– Nắm được quy trình, quy phạm kỹ thuật khai thác hiệu quả đối với hệ thống động lực trên tàu;

– Có kinh nghiệm đi biển.

 

– Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Khai thác máy tàu biển, máy tàu thuỷ, kỹ thuật cơ khí động lực, cơ khí máy tàu thuỷ, kỹ thuật tàu thuỷ, vận hành khai thác máy tàu thủy, vận hành khai thác máy tàu thuỷ quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy hai trở lên.

– Đã đảm nhiệm chức danh Máy phó hai trở lên của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Máy trưởng, Máy phó nhất, Máy phó hai của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên.

II Ngạch Thuyền viên Kiểm ngư trung cấp – Mã ngạch 25.314 – Số lượng: 20 người
6 Máy phó hai hạng tàu từ 3600cv trở lên

– Số lượng tuyển dụng: 07 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng I tại Hải Phòng: 02 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng V tại Kiên Giang: 05 người

– Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Máy trưởng; quản lý, điều hành thợ máy trong ca trực khai thác công suất của máy móc, thiết bị đạt hiệu quả cao đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chuyên ngành về bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

– Sử dụng, bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật đối với các trang thiết bị trên tàu;

– Trực tiếp quản lý và khai thác cụm máy phát điện, thiết bị điện trên tàu;

– Chịu trách nhiệm đảm bảo khai thác kỹ thuật các thiết bị điện, hệ thống điều hòa không khí.

– Tổ chức tiếp nhận, bảo quản phân phối, điều chỉnh, nhiên liệu cho tàu;

– Lập kế hoạch sửa chữa, bảo quản đối với các máy móc, thiết bị do mình quản lý và tổ chức triển khai việc sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt;

– Quản lý, điều hành thợ máy trong ca trực;

– Theo dõi, ghi chép các thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị được giao phụ trách;

– Trực ca theo sự phân công của Máy trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thuyền trưởng, Máy trưởng phân công.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm được phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra chuyên ngành thủy sản;

– Có kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền viên;

– Nắm vững các đặc tính hoạt động của tàu Kiểm ngư;

– Nắm được quy trình, quy phạm kỹ thuật khai thác hiệu quả đối với máy móc, thiết bị;

– Có kinh nghiệm đi biển.

 

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong các ngành/chuyên ngành: Khai thác máy tàu thủy, khai thác máy tàu biển, kỹ thuật tàu thuỷ, kỹ thuật cơ khí động lực, cơ khí máy tàu thuỷ, máy tàu biển, vận hành và khai thác máy tàu thủy, vận hành và sửa chữa máy tàu thủy, sử dụng máy tàu, thiết bị năng lượng tàu thủy, sửa chữa máy tàu thủy, vận hành khai thác máy tàu thủy quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan máy trở lên.

– Đã đảm nhiệm chức danh Máy phó ba trở lên của hạng tàu tương đương trong thời gian từ 06 tháng trở lên hoặc Máy trưởng, máy phó nhất, sỹ quan máy của hạng tàu nhỏ hơn trong thời gian từ 12 tháng trở lên.

7 Thợ điện tàu kiểm ngư

– Số lượng tuyển dụng: 05 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng I tại Hải Phòng: 01 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng V tại Kiên Giang: 04 người

–  Chịu trách nhiệm khai thác, đảm bảo tình trạng kỹ thuật, chế độ làm việc bình thường của máy móc, thiết bị điện trên tàu;

– Tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chuyên ngành về bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

– Lập kế hoạch sửa chữa, bảo quản đối với hệ thống máy móc, thiết bị điện trên tàu;

– Lập dự trù vật tư kỹ thuật cho hệ thống máy móc, thiết bị điện trên tàu và chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng các vật tư kỹ thuật được cấp;

– Bảo dưỡng các trang thiết bị điện như thiết bị lái tự động, thiết bị liên lạc bằng điện thoại, sửa chữa và thay thế thiết bị điện sinh hoạt theo sự hướng dẫn của Máy trưởng;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công tác vận hành tàu;

– Theo dõi, ghi chép các loại nhật ký về phần điện;

– Thợ điện trực ca theo chế độ hoạt động của máy móc, thiết bị điện trên tàu;

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thuyền trưởng, Máy trưởng.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm được phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra chuyên ngành thủy sản;

– Có kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền viên;

– Nắm vững các đặc tính hoạt động của tàu Kiểm ngư;

– Nắm vững tình trạng quy trình, quy phạm vận hành, bảo quản, sửa chữa an toàn máy móc thiết bị điện trên tàu;

– Có khả năng đi biển.

 

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong các ngành/chuyên ngành/nghề: Điện tàu biển, công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, điện tự động tàu thuỷ, kỹ thuật điện – điện tử Hải quân, kỹ thuật điện tàu thủy quân sự.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ kỹ thuật điện hoặc tương đương trở lên.

– Đã có thời gian làm việc trên tàu từ 06 tháng trở lên.

8 Thông tin liên lạc tàu kiểm ngư

– Số lượng tuyển dụng: 08 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng I tại Hải Phòng: 03 người

+ Chi cục Kiểm ngư Vùng V tại Kiên Giang: 05 người

– Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thuyền trưởng về quản lý và khai thác hệ thống trang thiết bị thông tin vô tuyến trên tàu theo đúng quy trình, quy phạm;

– Tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chuyên ngành về bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

– Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và tổ chức khai thác, quản lý các máy vô tuyến điện hàng hải và các trang thiết bị thông tin liên lạc trên tàu;

– Bảo đảm tình trạng kỹ thuật, chế độ làm việc bình thường của hệ thống máy móc, thiết bị thông tin vô tuyến trên tàu; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, giấy chứng nhận của các trang thiết bị thông tin vô tuyến và kịp thời báo cáo thuyền trưởng; khắc phục kịp thời những hư hỏng của máy móc, thiết bị thông tin vô tuyến bảo đảm sự hoạt động bình thường của máy móc, thiết bị đó;

– Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt bằng vô tuyến của tàu theo đúng quy tắc thông tin hàng hải; duy trì đúng chế độ thu nhận bản tin dự báo về thời tiết và thông báo hàng hải;

– Tham gia công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;

– Sử dụng, bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật đối với các trang thiết bị trên tàu;

– Thực hiện mã hóa thông tin đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo qui định;

– Lập và trình Thuyền trưởng nội dung sửa chữa, bảo quản đối với các máy móc, thiết bị vô tuyến điện và tổ chức thực hiện nội dung sửa chữa đã được phê duyệt;

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thuyền trưởng.

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm được phương hướng phát triển của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan;

– Nắm được quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra chuyên ngành thủy sản;

– Có kiến thức về an ninh, quốc phòng trên biển liên quan đến hoạt động của tàu và thuyền viên;

– Nắm vững tình trạng quy trình, quy phạm vận hành, bảo quản, sửa chữa, an toàn máy móc thiết bị thông tin liên lạc trên tàu;

– Am hiểu về đặc tính kỹ thuật của trang thiết bị thông tin liên lạc trên tàu;

– Có khả năng đi biển.

 

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành/chuyên ngành:  Điện tử viễn thông, Vô tuyến điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử Hải quân, An toàn hàng hải; Điều khiển tàu biển.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát hoặc văn bằng, chứng chỉ tương đương về sử dụng thiết bị thông tin liên lạc trên tàu.

– Đã có thời gian làm việc trên tàu từ 06 tháng trở lên.

Nguồn tin: tongcucthuysan.gov.vn