Tổng cục Thủy Sản tuyển dụng viên chức năm 2017

03/05/2017

Tổng cục Thủy Sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; Trung tâm Thông tin Thủy sản và Trung tâm thông tin Kiểm ngư thuộc Cục Kiểm ngư năm 2017 như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: 24 chỉ tiêu, trong đó:

– Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản: 18 chỉ tiêu.

+ Làm việc tại Cần Thơ: 17 chỉ tiêu.

+ Làm việc tại TP.Hồ Chí Minh: 1 chỉ tiêu.

– Trung tâm Thông tin Thủy sản: 03 chỉ tiêu.

– Trung tâm thông tin Kiểm ngư thuộc Cục Kiểm ngư: 03 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/4/2017 đến 17h00 ngày 15/5/2017.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Văn phòng Tổng cục – Phòng 200, Tầng 2, Nhà A2, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0432115818.

3. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

4. Lệ phí tuyển dụng: 500.000/thí sinh.

5. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến tháng 6/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75621744&doc=tngccthysn-bnngnghipvphttrinnngthntchctuyndngvinchc-170503021114&type=d]

Nguồn tin: tongcucthuysan.gov.vn