Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá thông báo tuyển dụng 29 viên chức

17/11/2015

Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 viên chức.

Điều kiện: tốt nghiệp Trung cấp trở lên (các ngành Hành chính, Luật, Sư phạm giáo dục thể chất, Triết học, Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học, Nhân văn, Điện, Xây dựng, Tài chính Kế toán, Dược,…), 01 Bác sĩ đa khoa, 01 Y sĩ.

– Chứng chỉ A tin học, B ngoại ngữ, có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, đang trong độ tuổi lao động.

– Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo.

Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá, điện thoại: 06503.573.129( trong giờ hành chính)